La teva òptica a Terrassa - BarcelonaLa teva òptica a Terrassa - Barcelona

Visió en la conducció

Cal que cada any comprovi que la correcció òptica que necessita és la correcta, tant en graduació com l'estat de les ulleres o lents de contacte.

Utilitzar filtres solars apropiats donarà un major confort si és sensible a la llum.

 

Si la conducció nocturna és freqüent, utilitzar filtres antireflectants ajudarà a una visió més clara i neta, ja que s'anul·len tots els reflexos interns.

 

Consultar informació sobre els Filtres específics si pateix de malalties oculars que disminueixin la sensibilitat al contrast (cataractes, maculopaties, degeneracions retinianes).