La teva òptica a Terrassa - BarcelonaLa teva òptica a Terrassa - Barcelona

Alteracions visuals

  Ambliopiaojo vago

 Es l’anomenat “ull gandul”. Es tracta de tots aquells casos en els quals no s’aconsegueix una bona agudesa visual amb la millor correcció possible. Si afecta a un sol ull, la persona pot presentar un rendiment acceptable tot i treballar monocularment. Si es tracta d’ambdós ulls, cal valorar l’ús de lupes i altres sistemes d’augment especialitzats per a facilitar les tasques.
 

 Miopia

miopia

Es genera per un allargament del globus ocular. Com a conseqüència, les imatges es formen per davant de la retina i el resultat és una visió llunyana borrosa. Per altra banda, sempre i quan el grau de miopia no sigui molt alt, les tasques en visió propera no es veuen afectades i la visió és bona. La miopia es pot compensar amb ulleres o lents de contacte.

  

Hipermetropia

hipermetropia

En aquest cas l’ull té una longitud menor i les imatges es formen per darrere la retina. Mitjançant un esforç muscular que modifica la potencia del cristal•lí, s’aconsegueix portar aquesta imatge al seu lloc i aconseguir la nitidesa adequada.  No obstant, aquest treball d’enfocament, si es manté durant un temps prolongat, pot resultar feixuc i disminuir el rendiment especialment en tasques de visió propera. Aquesta capacitat d’enfocament és alta en persones joves, però va disminuint amb l’edat. Si és necessari es pot compensar amb ulleres i lents de contacte.

 

 

 Astigmatisme

atigmatismo

En l'astigmatisme es produeix un error d’enfocament diferent en cada meridià (pot ser miopia o hipermetropia), donant com a resultat una visió borrosa i distorsionada. En alguns casos, pot generar mals de cap que s’agreugen amb el treball visual continuat. Es compensa amb ulleres i lents de contacte.

 

 

 Estrabisme

estrabismo

És la desviació dels eixos visuals respecte la posició correcte.
Si l’estrabisme és congènit apareix sobretot en nens menors de tres anys i, generalment, només afecta a un ull. No obstant, és molt important senyalar que no és únicament un problema estètic, sinó que, si no es diagnostica ràpidament i no es tracta correctament, pot donar lloc al desenvolupament d’una ambliopia o “ull gandul”. Aquesta ambliopia és deguda a que el nen veu malament amb l’ull que desvia i comença a suprimir la visió del mateix, utilitzant només l’ull sa que li permet una visió clara. D’aquesta manera es produeix una pèrdua de visió progressiva de l’ull desviat.
 

Presbícia

Amb el pas del temps, el múscul ciliar, igual que la resta dels músculs del cos humà, va perdent elasticitat. Al mateix temps, el cristal•lí es va fent menys flexible, de manera que la capacitat per acomodar i, per tant, per veure d’a prop va disminuint amb l’edat.

presbicia vista cansada

La presbícia és  una condició fisiològica, no patològica. Aquesta condició comença a manifestar-se aproximadament entre els 40 i els 45 anys, i els seus símptomes inicials són molt clars: cal augmentar la distància de lectura o de la tasca en visió pròxima que s’estigui realitzant, al mateix temps que es necessita més llum per a llegir.

Afecta per igual als miops, als emmetrops i als hipermetrops, tot i que es manifesta abans en els últims.