La teva òptica a Terrassa - BarcelonaLa teva òptica a Terrassa - Barcelona

Hiposfagma

L'hemorràgia subconjuntival o hiposfagma és una acumulació de sang subconjuntival produïda pel trencament d'un petit vas del plexe de la superfície anterior.

Apareix l'ull vermell sense que hi hagi cap altre símptoma. El pacient descobreix l'hemorràgia quan es mirar al mirall. En casos en què el sagnat és més important pot haver-hi alguna molèstia com coïssor, sensació de cos estrany o dolor.       

Pot passar a qualsevol edat, encara que la d'inici més freqüent està entre els 60-70 anys.

 

QUINES SÓN LES CAUSES?

Les hemorràgies subconjuntivals poden ser causades per augments sobtats de la pressió, com els ocasionats per un esternut o per una tos violenta. L'hemorràgia també pot presentar-se en persones amb hipertensió o en aquelles que prenen anticoagulants.

Aquesta hemorràgia és comuna en els nadons, en aquest cas, es creu que l'afecció és causada pels canvis de pressió a través de tot el cos del nadó durant el part.

Alguns dels factors desencadenants són:

  • un atac de tos
  • esternuts
  • maniobres de Valsalva (aquesta consisteix en prendre aire en els pulmons, tancar la gola, i exercir força per treure'l sense fer-ho)
  • tractaments amb antiagregants plaquetaris o anticoagulants
  • traumatismes oculars
  • crisis hipertensives que sempre han de ser descartades en aquesta entitat
  • malalties poc freqüents com són les discràsies sanguínies (hemofília, drepanocitosi) i altres alteracions vasculars com angiomes
  • telangièctasies


QUINS SÓN ELS SÍMPTOMES?

Generalment no dóna símptomes, però en ocasions pot causar sensació de cos estrany.

Desapareix progressivament en un temps variable que pot arribar fins a un mes. Normalment, es reabsorbeix en 8-10 dies.

La conjuntiva manca de subjecció en l'esclera i és habitual que durant les hores posteriors a l'aparició d'una hemorràgia, aquesta segueixi estenent-se. Aquesta circumstància no ha de produir alarma.

Davant d'un hiposfagma s'ha de prendre la pressió arterial per descartar una descompensació d’aquesta o una crisi hipertensiva. Si l’hiposfagma és reiterat, i sobretot si s'acompanya d'hemorràgies cutànies, s'han de fer proves de coagulació.

TRACTAMENT

No es necessita cap tractament, però la persona s'ha de fer revisar la pressió arterial de manera regular.