La teva òptica a Terrassa - BarcelonaLa teva òptica a Terrassa - Barcelona

Pterigi

El pterigi consisteix en un creixement anormal de teixit sobre la còrnia. Aquest teixit anòmal s'inflama amb facilitat davant l'exposició solar, el vent o altres agents irritants. Qui ho pateix té la sensació de tenir un cos estrany a l'ull i aquest té una aparença congestiva.

La lesió creix i sobrepassa la còrnia en forma de triangle, ocasionant disminució de la visió.

És típic que aparegui en persones que viuen en zones càlides, amb exposició solar, sequedat crònica i pol·lució o contaminació ambiental.

 

CAUSES

Per a que un pterigi es presenti són necessàries dues condicions: la primera que l'individu sigui genèticament susceptible a la malaltia i la segona que s'hagi exposat a la radiació solar. Per això, la presència de pterigi és molt més freqüent en les zones Tropicals on la radiació solar és més alta que en altres latituds.

 

PREVENCIÓ

La forma més fàcil de prevenir el pterigi és amb la protecció solar que brinden les ulleres amb filtre ultraviolat (Ulleres de sol), juntament amb l'ús de gorra o barret des de la infantesa. En un mitjà equatorial la intensitat de la radiació solar és més intensa entre les 10:00h i les 14:00h. Per això es recomana, en el possible, protegir-se del sol entre aquestes hores.

 

TRACTAMENT

No existeix tractament mèdic, local o general, que faci desaparèixer aquest teixit. Quan el pterigi produeix molèsties al pacient o augmenta de grandària de manera fins a ocupar la zona pupil·lar, impedint la visió, cal recórrer a la cirurgia.

Hi ha la possibilitat de recidives (reaparèixer) en un percentatge aproximat del 30%, podent fer-ho amb major agressivitat si l'operació no està ben realitzada. Quan el pterigi no envaeix l'eix visual, les possibilitats quirúrgiques d'èxit immediat són molt elevades (superiors al 90%).