La teva òptica a Terrassa - BarcelonaLa teva òptica a Terrassa - Barcelona

Queratocon i DMP

El queratocon és una patologia de la còrnia que causa mala visió de forma progressiva. Durant l'evolució del queratocon la còrnia adopta una forma cònica irregular a causa de l'alteració de la seva estructura interna.

L'estructura interna de la còrnia conté fibres de col·lagen, l'alteració d'aquesta proteïna a l'interior de la nostra còrnia és la causa principal del desenvolupament del queratocon.

Els principals símptomes anatòmics del queratocon són:

 

  • l'aprimament de la còrnia a la seva zonacentral o paracentral (la còrnia es torna més fina a mesura aquest es va desenvolupant)
  • una contínua elevació d'aquesta zona, que provoca cada vegada pitjor visió a mesura que avança.

 

La causa per la qual s'origina es desconeix, de vegades és hereditària encara que molts pacients no tenen antecedents familiars d'aquesta patologia.

Petits traumatismes persistents en el temps els quals puguin danyar l'estructura de la còrnia també poden desencadenar-lo, per exemple fregar-se els ulls contínuament.
 

QUINS SÓN ELS SÍMPTOMES?

  • Picor d'ulls i al·lèrgies molt freqüents.
  • Canvis en la graduació molt freqüents sobretot en l'astigmatisme.
  • Fotofòbia, enlluernament i halos en les llums.
  • Problemes de visió nocturna.

 

TRACTAMENTS

El queratocon es pot corregir amb ulleres, lents de contacte, cross-linking, anells o segments intraestromals i trasplantament de còrnia en la fase final.

 

Lents de contacte

En la fase inicial quan es sospita d'un possible queratocon el tractament indicat és l'ús d'ulleres o lents de contacte per millorar l'agudesa visual del pacient.

En una segona fase quan el pacient presenta un astigmatisme irregular, el queratocon ha de ser tractat amb lents de contacte permeables o semirígides. L'ús d'aquestes facilitaran al pacient una bona visió, ja que en aquesta fase les ulleres no proporcionen la correcta agudesa visual.

En aquest cas disposaríem de diverses opcions de compensació:

 

 

Cross-linking

El cross-linking és un mètode nou per tractar el queratocon i consisteix en produir nous enllaços moleculars per reforçar el col·lagen corneal debilitat. És una excel·lent alternativa terapèutica amb molt bons resultats i mínims efectes secundaris.

El Cross-linking permet retardar o evitar un trasplantament de còrnia en recuperar la rigidesa corneal, i està especialment indicat per afeccions greus com queratocon, ectàsies iatrogèniques, i degeneració marginal pel·lúcida. També s'utilitza per tractar altres patologies corneals com la queratopatía bullosa, la necrosi corneal i algunes infeccions.

Anells intraestromals

És un tractament quirúrgic en el qual s'implanten dos segments semicirculars d'espessor variable i que ha demostrat ser perfectament tolerat per l'organisme, sense cap risc de rebuig. Sent el tractament més segur i menys traumàtic per a la correcció del queratocon en determinats estadis. 

Els anells intraestromals estan especialment indicats per a la cirurgia de queratocon, astigmatisme irregular, i determinades patologies que indueixen la deformació corneal. L'anell intraestromal està indicat en pacients de qualsevol edat que siguin intolerants a l'ús de lents de contacte o amb deformacions corneals greus.


Queratoplàstia o trasplantament corneal

La queratoplàstia és un procés quirúrgic en el qual es substitueix, total o parcialment, una còrnia lesionada o que ha perdut la seva transparència per una altra còrnia sana, procedent d'una donació.

El trasplantament de còrnia és un valuós recurs utilitzat en presència d'alteracions irreversibles de la còrnia, com opacitats degudes a la cirurgia, infeccions, traumes, cremades, degeneracions, distròfies corneals i opacitats congènites, ectàsies severes o alteracions del poder refractiu, gruix i forma, com el queratocon.