La teva òptica a Terrassa - BarcelonaLa teva òptica a Terrassa - Barcelona

Baixa visió

Té dificultats en reconèixer les cares de les persones? Li agradaria tornar a llegir? Vol aprofitar la seva visió al màxim? El convidem a visitar el nostre centre. Estem aqui per ajudar-lo.

Ens referim a baixa visió com qualsevol grau de discapacitat visual que limiti significativament el que una persona pot veure i no pot ser corregida amb:

  • Ulleres convencionals
  • Lents de contacte
  • Tractament mèdic
  • Cirurgia

Aquesta discapacitat depèn del camp visual, de l'agudesa visual (AV) de la persona i la requerida per fer una tasca concreta.

La resta visual (el percentatge de visió que la persona conserva) conté dos paràmetres de definició visual: l'agudesa i el camp. L'agudesa visual és la capacitat de distingir les formes dels objectes a certa distància i es mesura amb la prova de les lletres (o formes geomètriques) de decreixent grandària, establint cada línia, vista o no, un 10% d'agudesa visual. El camp visual és l'angle que l'ull veu, corresponent 90º a cada ull (total 180º). El camp es redueix, bé "tancant-se" pels costats, o bé de forma aleatòria, a causa de taques que es formen a l'ull.

Segons la definició de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) la Baixa Visió és la pèrdua d'agudesa visual i/o camp visual que incapacita per a la realització de les tasques de la vida diària (cuinar, llegir, escriure, cosir, veure la TV, caminar, ...).

  • L'agudesa visual ha de ser igual o inferior a 0.3 (30% de visió) i el camp visual igual o menor a 20º.
  • La pèrdua afecta als dos ulls, però encara queda resta visual útil.
  • Quan totes les solucions òptiques o quirúrgiques convencionals s'han esgotat.

La Baixa Visió està causada per determinades patologies associades moltes vegades a l'edat, traumatismes o malalties congènites; És un concepte diferent al de ceguesa.

S'entén per Ceguesa legal a Espanya a l'agudesa visual igual o inferior a 0.1 (10% de visió) i al camp visual igual o menor a 10º en el millor dels ulls.


Les principals patologies que causen baixa visió són:

Segons el tipus d'alteració, ja sigui en el camp central, el perifèric o per la opacificació dels mitjans, s'utilitzaran unes ajudes visuals específiques; Filtres i/o Lupes.