La teva òptica a Terrassa - BarcelonaLa teva òptica a Terrassa - Barcelona

Lents híbrides

Les lents híbrides es caracteritzen per tenir el centre de gas permeable i la perifèria tova hidrofílica.

Són útils quan la irregularitat no permet l'ús de lents toves o el pacient demanda més qualitat visual.

Els avantatges que proporcionen són la comoditat, l'excel·lent agudesa visual i el seu ús de reemplaçament feqüent.

Els inconvenients són la dificultat en l'adaptació i la manipulació, el seu elevat cost i els possibles efectes adversos a llarg termini.