La teva òptica a Terrassa - BarcelonaLa teva òptica a Terrassa - Barcelona

Osteòpates i posturòlegs

El coneixement de l'anatomia i fisiologia humana pot ser de gran ajuda per al diagnòstic i tractament de determinats problemes visuals. Bloquejos o alteracions en el mecanisme de respiració primari es poden relacionar amb problemes visuals.

L'osteòpata, mitjançant tècniques manuals de manipulació, tractarà les lesions pertinents (flexió, extensió, torsió, rotació o comprensió) amb l'objectiu d'alliberar les estructures danyades i restablir la seva funció.

WEB: http://www.osteopatiaterrassa.com/

En quant a la postura, serà el posturòleg el professional de referència a qui ens hem de dirigir.

La postura corporal, no representa més que la punta del iceberg, d'un sistema molt més complex, on a través d'uns receptors sensitius propis i exteroceptores, es realitza la interconnexió entre aquest sistema d'entrada i el sistema de sortida que són les adaptacions biomecàniques realitzades pel sistema locomotor. Per tant, la postura és l'adaptació que el cos realitza als sistemes de captació d'informació de l'exterior, que ens permeten tenir constantment referències del "on estem", i mantenir un equilibri dinàmic que ens permet mantenir-nos drets, observar un objecte, referenciar la seva distància, no patir de vertigen, etc.

La posturologia dóna respostes sobre l'etiologia dels fenòmens patològics neuromusculars, és a dir, busca l'origen del mal d'esquena, alteracions vestibulars, etc. a través de la investigació i reprogramació de les vies d'entrada sensorials.

Un dels sistemes d'entrada de la informació sensorial és el sistema visual.

Les alteracions en la visió perifèrica o la visió central tindran repercussions directes sobre les oscil·lacions anteroposteriors i laterals del nostre cos. La visió, com a funció destinada a la percepció de la imatge, i el seu estudi postural, va més enllà dels dèficits de refracció a través de les vies de l'acomodació o dels dèficits de convergència, en la selecció de, què i com, volem veure. Està en relació amb la forma d'integrar el que veiem i com arriba la informació a ser processada.

La visió binocular, el veure lluny–a prop, etc. troba a nivell postural les seves adaptacions, per millorar la funció visual, a través de les bàscules i rotacions crani-escapulars i per tant, les adaptacions globals del cos.

SISTEMA OCULOMOTOR

Forma part, evidentment, del sistema visual, però es diferencia, perquè els ulls no només veuen, també es mouen i per això necessiten unes vies neurològiques diferents a les de la refracció, formació visual retiniana, i integració sensorial. D'altra banda, els oculomotors estan en sinergia amb altres sistemes, com l'auditiu, el neurovegetatiu, etc.

TERÀPIA SOBRE SISTEMA VISUAL

El posturòleg té sistemes per investigar i tractar certs trastorns lleus a nivell oculomotor, o derivar el pacient a un especialista de l’oculomotricitat i percepció visual (un optometrista) que reeduqui aquest dèficit del sistema visual, i faciliti a la persona a retrobar una postura més equilibrada.

 

UNA DISFUNCIÓ VISUAL POT SER CAUSA DE POSTURES INCORRECTES