La teva òptica a Terrassa - BarcelonaLa teva òptica a Terrassa - Barcelona

Professionals de l'audició

Com encarregats del procés comunicatiu i lingüístic, a més del tractament dels seus trastorns, són coneixedors de les causes que poden comportar dificultats en l'aprenentatge (tant a l'entrada, el processament com la sortida de la informació). Visió i audició són dos sistemes que s'han de complementar per facilitar la relació de la persona amb el seu entorn, motiu pel qual les sinergies entre professionals són imprescindibles. De la mateixa manera que no és el mateix veure que mirar, tampoc és igual sentir que escoltar.

És bastant habitual que hi hagi retards en l'adquisició de la lectoescriptura (dislèxia, disgrafia, disortografia, discalculia) originats o, si més no, agreujats per trastorns de tipus visual que al seu temps interfereixen en el procés comunicatiu i de llenguatge.

De manera similar, un dèficit en la ruta auditiva pot bloquejar el procés del nen/a tot i tenir unes bones habilitats visuals.

De fet, la via auditiva és més vulnerable que la visual als efectes de l'entorn. Especialment, en els primers anys de vida.

Segons l'anomenat efecte psico-fono-audiològic descrit pel Dr Tomatis, un nen/a no pot emetre un fonema que prèviament no hagi sentit (ref. El fracàs escolar. Alfred Tomatis). Si durant el període de la primera infància hi ha qualsevol tipus de bloqueig la qualitat de l'escolta es veurà deteriorada.

 

WEB: http://www.altomtomatis.es/index.html
Terapeuta Tomatis – ALTOM: Teresa Marçal