La teva òptica a Terrassa - BarcelonaLa teva òptica a Terrassa - Barcelona

La visió

Se sap que gairebé el 80% de la informació sensorial correspon a la visió, així doncs, tot allò que una persona percep, recorda i comprèn dependrà en gran mesura de com sigui el seu sistema visual.

No hem de confondre VISTA i VISIÓ.

Quan parlem de VISTA, en general ens referim a la capacitat de distingir detalls petits (agudesa visual) a qualsevol distància. La VISIÓ, en canvi, és el conjunt d'habilitats interrelacionades que ens permeten extreure el significat de l'entorn que ens envolta i interactuar amb el mateix.

La VISTA no és suficient per tenir una bona VISIÓ, tot i que sí és necessària.

La visió és un procés complex i fonamental en l'aprenentatge escolar.

El desenvolupament de la visió inclou la capacitat d'utilitzar alhora els dos ulls de forma efectiva i coordinada per identificar, interpretar i entendre la informació visual.

 

HABILITATS VISUALS

En el procés de la visió estan implicades una sèrie d'habilitats que es van aprenent des del naixement i es desenvolupen en paral·lel amb el procés de caminar i la parla.

Necessitem entre 8 i 12 anys de la nostra vida per completar el desenvolupament de la visió.

Algunes d'aquestes habilitats són:

  • Agudesa visual: és la discriminació fina d'imatges i detalls a una determinada distància.
  • Motilitat ocular: són els moviments oculars necessaris per seguir un objecte en moviment o saltar d'un punt a un altre del nostre camp visual. Són imprescindibles en la lectura, l'escriptura i en l'activitat esportiva.
  • Acomodació: és la capacitat que permet mantenir l'enfocament sobre punts de fixació situats a distàncies pròximes. La flexibilitat acomodativa permet enfocar ràpidament quan es canvia la mirada d'un estímul a un altre, situats a diferents distàncies.
  • Binocularitat: és l'habilitat de coordinar i alinear els ulls per obtenir una única imatge.
  • Estereòpsis: percepció de les imatges en 3D.
  • Integració visuo-motora: permet integrar les habilitats visuals i perceptives amb el control postural, i aconseguir un bon control del moviment motor, afavorint la base per al control manual fi.
  • Integració visuo-espacial: reconeixement visual de l'espai i de les relacions espai-temporals.
  • Integració visuo-auditiva: capacitat de coordinar la informació auditiva amb la informació visual.
  • Percepció Visual: interpretació de la informació visual, reconeixement d'imatges, memòria visual, visualització...

Si el sistema visual no es forma adequadament, amb l'edat interferirà en el procés d'aprenentatge.

La detecció precoç d'algunes d'aquestes anomalies és crucial per prevenir futurs desordres en l'aprenentatge.

Qualsevol interferència en el sentit de la visió, com determinats hàbits visuals en visió propera actuen com a factors de risc.

La visió és el sentit suprem de l'individu. No és una funció aïllada, sinó que està totalment relacionada amb tot l'organisme: postura, habilitats manuals, intel·ligència i personalitat (Gessel).